Polski English

2019.05.19
Wystawy

Hodowla Kotów Brytyjskich CZANKRA*PL £ód¼ 08/09 XI 2008

Na wystawie w £odzi, Bananarama i Las Vegas byli dwukrotnie nominowani do Best In Show. Las Vegas dwukrotnie zosta³ wybrany Najlepszym M³odym Kotem (Best Young Cat) kat. III. Tytu³ uzyskany pierwszego dnia by³ jego pi±tym zwyciźstwem w kategoriach m³odzieæowych - tym samym uzyska³ tytu³ Junior Winner. Bananarama zdoby³a pierwszego dnia tytu³ Najlepszego Kota Doros³ego (Best In Show) kat. III.

£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008£ód¼ 08/09 XI 2008
Projekt i wykonanie: Diamond Studio :: Copyright © 2008 Czankra*PL :: Wszelkie prawa zastrzeæone. Hodowla kotów brytyjskich Warszawa, Rasowe kociźta brytyjskie, Kociźta na sprzedaæ Warszawa, Koty brytyjskie Mazowieckie