Polski English

2018.06.17
Wystawy

Hodowla Kotów Brytyjskich CZANKRA*PL Wroc³aw 06/07 III 2010

Na wystawie we Wroc³awiu Bananarama pokaza³a æe wraca do swojej dobrej formy. Uzyska³a dwukrotnie tytu³ Best In Variety oraz zdoby³a - równieæ dwa razy - tytu³ BIS Opposite Sex Cat III. Roxane i Good Omen by³y nominowane do Best In Show.

 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010 Wroc³aw 06/07 III 2010
Projekt i wykonanie: Diamond Studio :: Copyright © 2008 Czankra*PL :: Wszelkie prawa zastrzeæone.