Bojkovice 15/16 IV 2023

Bojkovice 15/16 IV 2023
Wystawa FIFe Bojkovicach (zamek Novy Svetlov):

GIC Miya of Czankra*PL (BSH a) – 2xCACS, 2xBest In Variety Total, NOM BIS

Frederick Forsey Mary Kay*CZ (BSH a) – 2xEX1, 2xNOM BIS