Moguncja – Kwiecień 2018

Moguncja – Kwiecień 2018

Popołudnie po wystawie kotów w Karben spędziliśmy w pobliskiej Moguncji.