Telč VIII 2010

Telč VIII 2010
W kolejną „niewystawową” podróż wybraliśmy się do miasteczka Telč w Czechach. Powodem był odbiór nowego członka naszej kociej rodziny – koteczki szylkretowej liliowej Amarylis Alpine British Velvet*CZ. Telč leży na południowo-zachodnim cyplu Moraw, w połowie drogi między Pragą a Wiedniem. Według legendy powstanie miasta jest związane ze zwycięstwem w 1099 roku morawskiego księcia Ottona II nad czeskim księciem Brzetysławem. Właśnie z inicjatywy Ottona założono kaplicę, następnie kościół i osadę – obecnie stare miasto. Swój największy rozwój miasto przeżyło podczas panowania Zachariáśe z Hradce w II poł. XVI wieku. Pod koniec XIX wieku znaczenie miasta wzrosło wraz z wybudowaniem linii kolejowej. Ponieważ historyczne centrum miasta zawsze było otoczone bramami i stawami, przez wieki zachowało ono swój niepowtarzalny charakter. W 1992 roku zostało wpisane na listę UNESCO.